Privacy

Inleiding

Van der Valk Hotel Amersfoort-A1 verwerkt dagelijks informatie over personen. Van der Valk houdt zich in dit opzicht aan de wet. Van der Valk respecteert de privacy van de mensen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Van der Valk verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op alle Van der Valk hotels en restaurants die onder de verantwoordelijkheid van Van der Valk Services Center BV vallen, alsmede op gelieerde ondernemingen. De privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door derden, zoals bedrijven en/of websites die reizen of pakketreizen aanbieden. Wij raden u aan de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Van der Valk Hotel Amersfoort-A1, Ruimtevaart 22 te 3824 MX Amersfoort, KvK nummer 30273368, e-mailadres: amersfoort@valk.com, is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt over de inhoud van het privacybeleid, kunt u contact opnemen met amersfoort@valk.com.

Waar hierna sprake is van "Van der Valk", worden alle bovengenoemde ondernemingen bedoeld.

1. persoonsgegevens

Van der Valk verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd om welke persoonsgegevens en doeleinden het gaat.

Beheer van gasten

Voor het (boeken van een) overnachting in een van onze accommodaties of het huren van een van onze vergaderzalen heeft het hotel uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, vertrek- en aankomstdatum en betalingsgegevens nodig. Wij kunnen deze informatie ontvangen van derden bij wie u het boekingsproces hebt doorlopen. Wij kunnen u om aanvullende persoonsgegevens vragen voor de levering van onze diensten, zoals uw nationaliteit of gastvoorkeuren. Wij verwerken gezondheidsgegevens alleen op basis van uw toestemming om u een betere dienstverlening te kunnen bieden, bijvoorbeeld om de toegang voor gehandicapten mogelijk te maken. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit te verifiëren. We doen dit ter plaatse in het hotel met een door u verstrekte ID-kaart. We maken er geen kopie van. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cameratoezicht

Van der Valk maakt waar nodig gebruik van cameratoezicht om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Van der Valk gebruikt de camerabeelden om inzicht te krijgen in de activiteiten van mensen en voertuigregistraties.

Van der Valk Rekening

U kunt een Van der Valk account aanmaken. Dit vergemakkelijkt het maken van reserveringen en het opvragen van informatie voor een vervolgaanvraag, aangezien wij u niet opnieuw om uw gegevens hoeven te vragen. Om een account aan te maken, vragen wij om uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databank.

Van der Valk App

U kunt de Van der Valk app gratis downloaden. U kunt gemakkelijk en veilig reserveren via onze app. Het is ook mogelijk om via de app te betalen voor reeds gemaakte reserveringen. U hebt een Van der Valk-account nodig, dat in de app kan worden aangemaakt. Zoals hierboven beschreven, vragen wij u om uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

(Directe) Marketing

Om u aanbiedingen te kunnen doen die u interesseren, verzamelen wij commercieel interessante informatie over personen, zoals demografische gegevens. Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en social media websites in overeenstemming met uw instellingen op die websites.

Sociale media

Van der Valk is te vinden op diverse social media sites zoals Facebook. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals "Facebook-like". Indien u gebruik maakt van een dergelijke functie, kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen via onze relevante sociale media.

Aanvraagprocedure

Van der Valk verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten via persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder meer de naam, het geslacht, de contactgegevens, motiveringsbrieven, informatie over de onderwijsachtergrond en het beroepsverleden van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na de datum van de sollicitatie worden gewist. Indien u daarvoor toestemming geeft, kan Van der Valk uw persoonsgegevens langer in haar administratie bewaren, zodat in de toekomst opnieuw contact met u kan worden opgenomen.

Werknemers

Van der Valk verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers is te vinden in het werknemershandboek van het bedrijf waarvoor u werkt.

Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en personen buiten Van der Valk, behalve in een van de volgende gevallen.

Nakoming van een overeenkomst

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Dit is inclusief de verwerking van uw reservering. Waar nodig voor de betaling van boekingen, gebruiken wij een derde partij om online betalingen te verwerken

Met uw toestemming.

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met derden. Toestemming geldt alleen als duidelijk is waarvoor u toestemming geeft en wat de gevolgen zijn.

Voor externe verwerking

Wij verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat zij gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende maatregelen inzake vertrouwelijkheid en veiligheid. Met onze partners bedoelen wij onder meer onze IT-leveranciers en de beheerders van het CRM-systeem.

Om juridische redenen

Wij maken persoonlijke informatie bekend wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting ons hiertoe verplicht, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. De politie kan ons bijvoorbeeld om gegevens vragen in het kader van een fraudeonderzoek. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake grondbelasting alle gegevens kan opvragen die nodig zijn voor de inning van de belasting. Ten slotte kan de gemeente ook verzoeken om gegevens te verstrekken voor de controle van de aanslag toeristenbelasting. Van der Valk maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd.

3. bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om u onze producten en/of diensten te leveren. Daarna zullen wij uw persoonsgegevens zo veel mogelijk wissen. U kunt bijvoorbeeld een Van der Valk-account aanmaken zoals uitgelegd in paragraaf 2 hierboven. Wij verwijderen inactieve accounts na een periode van 2 jaar. Indien u uw e-mailadres hebt verstrekt (eventueel via uw account) zodat wij contact met u kunnen opnemen over onze diensten, bewaren wij uw gegevens nog steeds voor dit doel.

4. doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Van der Valk kan uw persoonsgegevens vanuit Nederland doorgeven aan andere landen. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) hebben een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene vereisten van de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen binnen de EER. Onze hotels in het Caribisch gebied vallen ook binnen de Europese Economische Ruimte. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen binnen onze groep van ondernemingen voor een goede bedrijfsvoering. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens alleen doorgeven als er een passend beschermingsniveau is. Van der Valk gebruikt hiervoor modelcontracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

5 Cookies

Van der Valk maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website op het apparaat (de elektronische apparatuur) van de bezoeker wordt opgeslagen. Het doel van cookies is om informatie te verzamelen over iemand, de website of statistieken. Sommige cookies hebben ook tot doel de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Soorten cookies

Wij maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Wij plaatsen altijd functionele cookies. Deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld. Deze worden hoofdzakelijk gebruikt om ons te helpen onze diensten te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming om niet-functionele cookies aan te vragen.

Wij gebruiken de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies om statistieken te verzamelen over hoe gebruikers de website gebruiken. Door het gebruik van de website te meten, kan de website worden verbeterd ten voordele van de gebruikers.

Daarbij worden onder meer de volgende gegevens opgeslagen:

het IP-adres, dat wordt geanonimiseerd;

technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt;

de pagina van waaruit u naar de webwinkel bent gekomen.

Het volgen van cookies

Dit zijn cookies die worden geplaatst om een internetgebruiker op een website te identificeren. Door tracking cookies te plaatsen, kunnen wij nagaan welke webpagina's u bezoekt. Uit de informatie over uw websitebezoeken kunnen wij uw voorkeuren en interesses afleiden. Op basis daarvan kunnen wij u individuele aanbiedingen doen.

Reclame cookies

Wij gebruiken reclamecookies om gepersonaliseerde reclame te tonen en de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. De reclamecookies zijn nodig om de reclame daadwerkelijk te tonen.

Blokkeren en verwijderen van cookies

Als u niet wilt dat onze website cookies op uw computer opslaat, kunt u dit aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. Hebt u onze cookies al eens aanvaard? Als dat het geval is, ziet u deze melding niet meer en moet u de cookies zelf verwijderen (indien gewenst).

U kunt het plaatsen van cookies ook blokkeren via uw browser. Blokkeert u alle cookies? Dan zal onze website ook niet werken. Wij raden u aan alleen selectief ongewenste cookies te deactiveren. U kunt dit doen in uw browserinstellingen.

6. uw rechten

U heeft een aantal wettelijke rechten tegen ons: Toegang, rectificatie of wijziging, wissen van gegevens, beperking van de verwerking, overdracht van digitale gegevens en het recht om bezwaar te maken. Wij lichten deze rechten hieronder toe. Wij leggen ook uit hoe u deze rechten tegen ons kunt uitoefenen.

Recht van toegang

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk meedelen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Wanneer u uw verzoek indient, moet u ons een kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart bezorgen. In ons antwoord zullen wij uitleggen welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken en u een kopie bezorgen. Wij zullen ook uitleggen voor welke doeleinden de gegevens zijn of zullen worden verwerkt, met wie de gegevens zullen worden gedeeld, hoe lang de gegevens waarschijnlijk zullen worden bewaard en welke andere rechten u kunt uitoefenen.

Verbetering of wijziging

Indien u toegang hebt gekregen tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons vragen onnauwkeurigheden te corrigeren of onnauwkeurigheden aan te vullen. We zullen onze reactie motiveren. Als wij de verbetering doorvoeren, ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Alle ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens zullen deze verklaring eveneens ontvangen.

Verwijdering van gegevens

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen in een of meer van de volgende omstandigheden:

-de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verwerkt;
- u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking is;
- u een gerechtvaardigd bezwaar indient en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet in te willigen;
- de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
- wij uw persoonsgegevens moeten wissen op grond van een wettelijke verplichting;
- Wij hebben uw gegevens verzameld via mobiele telefonie of internetdiensten.

Beperking verwerking

Indien u ons in kennis hebt gesteld van een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken terwijl wij uw verzoek behandelen. U kunt ons ook vragen de verwerking van uw gegevens te beperken indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of niet langer nodig hebben, of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de (verdere) verwerking. Nadat wij uw verzoek om beperking hebben ontvangen, zullen wij de gegevens alleen verwerken nadat wij daarvoor toestemming hebben gekregen of om gegronde redenen (bv. juridische procedures).

Overdracht van digitale gegevens

Indien u ons persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt digitaal bestandsformaat hebt verstrekt en wij uw gegevens met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht om van ons een kopie van die gegevens te verlangen. In deze gevallen kunt u ons ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener over te dragen.

Object

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dit geldt in het bijzonder voor profielen die wij hebben aangemaakt op basis van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken en zullen wij de verwerking onmiddellijk stopzetten.

 

 

Uitoefening van rechten

Indien u één of meer van uw hierboven opgesomde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres amersfoort@valk.com. Van der Valk neemt binnen 4 weken een beslissing op uw verzoek, tenzij wij u binnen deze termijn laten weten dat wij iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming? Dan hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor eerdere verwerkingen die op die toestemming zijn gebaseerd.

7 Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die aan het beheer van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de website onjuiste informatie bevat. Van der Valk Internet is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die op deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het gevolg is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden.

8. klachten

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan verwijzen wij u naar de klachtenprocedure bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze instantie heeft het recht uw klacht te ontvangen.

9. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur ons gerust een e-mail met uw vragen naar: amersfoort@valk.com.

Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid regelmatig bij te werken. De laatste versie zal op deze pagina worden geplaatst.

Versie juli 2018